Retningslinjer for arrangøren

Turneringsformat

Amagermesterskaberne afvikles typisk i april, maj eller juni. Mesterskaberne programsættes eftermiddag/aften over fem hverdage. Indledende kampe spilles mandag-torsdag. Fredag spilles finaler (og eventuelt semifinaler ved behov).

Alle rækker afvikles som udgangspunkt i cup-format. Arrangøren kan beslutte at afvikle kategorier i puljespil ved deltagelse af 3 spillere/par eller i de yngste årgange, hvis man vurderer det er gavnligt for turneringen, og der er plads i det samlede program.

Kategorier

Der spilles i alle fem kategorier, damesingle, herresingle, damedouble, herredouble og mixed double.

Årgange

Amagermesterskaberne spilles i U9, U11, U13, U15, U17 og U19.

Spillere stilles op i egen årgang, også selvom de på ranglisten har spillet sig ud af deres årgang på den landsdækkende rangliste.

Der kan gøres undtagelser i de tilfælde, hvor en kategori i en årgang ikke kan oprettes eller kun består af én klubs spillere. I sådanne tilfælde kan en spiller flyttes en årgang op eller rækker sammenlægges. Typiske eksempler er U9, hvor der ofte kun er en enkelt spiller/par, som derfor får lov at stille op i U11, samt U17 og U19 som slås sammen ved lavt deltagerantal i årgangene, omend det tilstræbes at årgangene spilles hver for sig, så snart der findes to spillere/par fra to klubber.

Regler for coaching af ungdomsspillere følger Badminton Danmarks regler for coaching i individuelle turneringer.

U9 spilles på normal bane, og altså ikke på kort bane.

Arrangør

Ansvaret for at arrangere Amagermesterskaberne går på omgang mellem de deltagende klubber: BC37, Dragør, Islands Brygge, KMB2010 og NBK. Er en klub praktisk forhindret i at afvikle mesterskaberne kan rækkefølgen fraviges enten ved at man bytter afviklingsår eller simpelthen springer en klub over.

Ved behov fordeles omkostninger ved turneringen ligeligt mellem de deltagende klubber.

Deltagere

Det er klubberne der udtager og tilmelder spillere ved Amagermesterskaberne.

Alle ungdomsspillere som er betalende medlemmer af en de fem deltagende badmintonklubber på Amager, og som deltager på fast ugentlig træning i klubben kan stilles op. Spillere der repræsenterer andre klubber i holdturnering og individuelle turneringer, må gerne deltage, hvis blot de som beskrevet er aktive medlemmer i en af Amagerklubberne.

Hvis en spiller er medlem af og træner i flere Amagerklubber, aftaler klubberne indbyrdes hvilken klub spilleren repræsenterer. I tilfælde af uenighed mellem klubberne bestemmer arrangørklubben.

Sammensætning af par på tværs af klubber

Doublepar sammensættes som udgangspunkt af spillere fra egen klub. Klubberne kan ikke tilmelde sammensatte par på tværs af klubber. Det er arrangørens beslutning, om løse x-makkere sammensættes på tværs af klubber eller ej.

Krav til rangering af spillere

Spillere som er rangeret lavere end C-række kan ikke deltage i Amagermesterskaberne i U11, U13, U15, U17 og U19. I U9 er kravet blot at spillerne har nogenlunde styr på reglerne.

Dog kan klubber uddele wilcards, så de opnår deltagelse af op til 4 spillere/2 par i en årgang, hvor klubben har færre end fire rangerede spillere.

Seedning

Arrangørklubben foretager seedning. Som udgangspunkt bruges den landsdækkende rangliste, men der kan tages særlige hensyn. Arrangøren kan undlade at seede, hvor ranglisten ikke viser markant pointforskel på spillerne. Findes der markante favoritter blandt seedede spillere i en kategori med mange deltagere kan arrangøren vælge at lade disse sidde over i indledende runder.

Pointgivning til Amagerpokalen

  • Førsteplads giver 5 point
  • Andenplads giver 3 point
  • Tredjeplads giver 1 point

Vindes point af et doublepar sammensat af spillere fra to klubber, deler klubberne de opnåede point.

Den klub som sammenlagt opnår flest point vinder Amagerpokalen.