Tidligere mesterskaber

I menuen  kan du klikke dig gennem  Amagermestrene fra de forgangne år.

Vi mangler en masse resultater fra tidligere år. Ligger du inde med programmer eller resultatoversigter fra de forgangne år, så du meget gerne kontakte jesper@youclub.dk, så vi kan få udbygget historikken.